Lekkage in Zwolle?

Lekkage is een vervelend probleem en een onbehandeld lek kan uw woning ernstig en blijvend beschadigen. Water bevindt zich op plekken waar het niet hoort en dringt door in uw muren, vloeren en plafonds. Hierdoor ontstaan schimmels die niet alleen lelijk en slecht voor uw woning zijn, maar ook uw gezondheid in gevaar brengen. Het is dan ook zaak om snel te handelen, zodra u een lek opmerkt.

Lekkages herkennen

Het herkennen van een lekkage is eenvoudig: op een bepaalde plaats in uw woning ontstaan opvallende vochtplekken. Het is dus simpel om vast te stellen dat er sprake is van lekkage, maar de oorzaak en de precieze locatie van het lek vaststellen is minder eenvoudig. Leidingwerk ligt immers door heel uw woning en de plaats waar vochtplekken ontstaan is zelden de plek waar het lek zich bevindt. LM Bedrijven helpt u bij het lokaliseren van het probleem. Door middel van geavanceerde lekdetectie apparatuur kunnen wij dit zelfs zonder te hoeven hakken en breken! Maak daarom een afspraak met ons als u lekkage vermoedt.

Snelle hulp is belangrijk

Juist omdat lekkage zo veel schade aan kan richten, is snelle hulp belangrijk. Onze vakmannen begrijpen dit en staan daarom dag en nacht voor u klaar in Zwolle en omgeving. Aarzel daarom niet om onze hulp in te schakelen!